socpublic   seosprint   wmmail2   seo-fast

Таблица HTML кодов цветов

Таблица HTML кодов цветов

Часто при верстке HTML страниц приходится задавать цвет различным элементам страницы, в таблице представлены RGB и html и коды цветов.

 

Буквенное написание
Цвет
HTML коды
RGB коды
Snow
#FFFAFA
255 250 250
GhostWhite
#F8F8FF
248 248 255
WhiteSmoke
#F5F5F5
245 245 245
Gainsboro
#DCDCDC
220 220 220
FloralWhite
#FFFAF0
255 250 280
OldLace
#FDF5E6
253 245 230
Linen
#FAF0E6
250 280 230
AntiqueWhite
#FAEBD7
250 235 215
PapayaWhip
#FFEFD5
255 239 213
BlanchedAlmond
#FFEBCD
255 235 205
Bisque
#FFE4C4
255 228 196
PeachPuff
#FFDAB9
255 218 185
NavajoWhite
#FFDEAD
255 222 173
Moccasin
#FFE4B5
255 228 181
Cornsilk
#FFF8DC
255 248 220
Ivory
#FFFFF0
255 255 280
LemonChiffon
#FFFACD
255 250 205
Seashell
#FFF5EE
255 245 238
Honeydew
#F0FFF0
280 255 280
MintCream
#F5FFFA
245 255 250
Azure
#F0FFFF
280 255 255
AliceBlue
#F0F8FF
280 248 255
lavender
#E6E6FA
230 230 250
LavenderBlush
#FFF0F5
255 280 245
MistyRose
#FFE4E1
255 228 225
White
#FFFFFF
255 255 255
Black
#000000
0 0 0
DarkSlateGray
#2F4F4F
47 79 79
DimGrey
#696969
105 105 105
SlateGrey
#708090
112 128 144
LightSlateGray
#778899
119 136 153
Grey
#BEBEBE
190 190 190
LightGray
#D3D3D3
211 211 211
MidnightBlue
#191970
25 25 112
NavyBlue
#000080
0 0 128
CornflowerBlue
#6495ED
100 149 237
DarkSlateBlue
#483D8B
72 61 139
SlateBlue
#6A5ACD
106 90 205
MediumSlateBlue
#7B68EE
123 104 238
LightSlateBlue
#8470FF
132 112 255
MediumBlue
#0000CD
0 0 205
RoyalBlue
#4169E1
65 105 225
Blue
#0000FF
0 0 255
DodgerBlue
#1E90FF
30 144 255
DeepSkyBlue
#00BFFF
0 191 255
SkyBlue
#87CEEB
135 206 235
LightSkyBlue
#87CEFA
135 206 250
SteelBlue
#4682B4
70 130 180
LightSteelBlue
#B0C4DE
176 196 222
LightBlue
#ADD8E6
173 216 230
PowderBlue
#B0E0E6
176 224 230
PaleTurquoise
#AFEEEE
175 238 238
DarkTurquoise
#00CED1
0 206 209
MediumTurquoise
#48D1CC
72 209 204
Turquoise
#80E0D0
64 224 208
Cyan
#00FFFF
0 255 255
LightCyan
#E0FFFF
224 255 255
CadetBlue
#5F9EA0
95 158 160
MediumAquamarine
#66CDAA
102 205 170
Aquamarine
#7FFFD4
127 255 212
DarkGreen
#006800
0 100 0
DarkOliveGreen
#556B2F
85 107 47
DarkSeaGreen
#8FBC8F
143 188 143
SeaGreen
#2E8B57
46 139 87
MediumSeaGreen
#3CB371
60 179 113
LightSeaGreen
#20B2AA
32 178 170
PaleGreen
#98FB98
152 251 152
SpringGreen
#00FF7F
0 255 127
LawnGreen
#7CFC00
124 252 0
Green
#00FF00
0 255 0
Chartreuse
#7FFF00
127 255 0
MedSpringGreen
#00FA9A
0 250 154
GreenYellow
#ADFF2F
173 255 47
LimeGreen
#32CD32
50 205 50
YellowGreen
#9ACD32
154 205 50
ForestGreen
#228B22
34 139 34
OliveDrab
#6B8E23
107 142 35
DarkKhaki
#BDB76B
189 183 107
PaleGoldenrod
#EEE8AA
238 232 170
LtGoldenrodYello
#FAFAD2
250 250 210
LightYellow
#FFFFE0
255 255 224
Yellow
#FFFF00
255 255 0
Gold
#FFD700
255 215 0
LightGoldenrod
#EEDD82
238 221 130
goldenrod
#DAA520
218 165 32
DarkGoldenrod
#B8860B
184 134 11
RosyBrown
#BC8F8F
188 143 143
IndianRed
#CD5C5C
205 92 92
SaddleBrown
#8B4513
139 69 19
Sienna
#A0522D
160 82 45
Peru
#CD853F
205 133 63
Burlywood
#DEB887
222 184 135
Beige
#F5F5DC
245 245 220
Wheat
#F5DEB3
245 222 179
SandyBrown
#F4A460
244 164 96
Tan
#D2B48C
210 180 180
Chocolate
#D2691E
210 105 30
Firebrick
#B22222
178 34 34
Brown
#A52A2A
165 42 42
DarkSalmon
#E9967A
233 150 122
Salmon
#FA8072
250 128 114
LightSalmon
#FFA07A
255 160 122
Orange
#FFA500
255 165 0
DarkOrange
#FF8C00
255 180 0
Coral
#FF7F50
255 127 80
LightCoral
#F08080
280 128 128
Tomato
#FF6347
255 99 71
OrangeRed
#FF4500
255 69 0
Red
#FF0000
255 0 0
HotPink
#FF69B4
255 105 180
DeepPink
#FF1493
255 20 147
Pink
#FFC0CB
255 192 203
LightPink
#FFB6C1
255 182 193
PaleVioletRed
#DB7093
219 112 147
Maroon
#B03060
176 48 96
MediumVioletRed
#C71585
199 21 133
VioletRed
#D02090
208 32 144
Magenta
#FF00FF
255 0 255
Violet
#EE82EE
238 130 238
Plum
#DDA0DD
221 160 221
Orchid
#DA70D6
218 112 214
MediumOrchid
#BA55D3
186 85 211
DarkOrchid
#9932CC
153 50 204
DarkViolet
#9800D3
148 0 211
BlueViolet
#8A2BE2
138 43 226
Purple
#A020F0
160 32 280
MediumPurple
#9370DB
147 112 219
Thistle
#D8BFD8
216 191 216
Snow1
#FFFAFA
255 250 250
Snow2
#EEE9E9
238 233 233
Snow3
#CDC9C9
205 201 201
Snow4
#8B8989
139 137 137
Seashell1
#FFF5EE
255 245 238
Seashell2
#EEE5DE
238 229 222
Seashell3
#CDC5BF
205 197 191
Seashell4
#8B8682
139 134 130
AntiqueWhite1
#FFEFDB
255 239 219
AntiqueWhite2
#EEDFCC
238 223 204
AntiqueWhite3
#CDC0B0
205 192 176
AntiqueWhite4
#8B8378
139 131 120
Bisque1
#FFE4C4
255 228 196
Bisque2
#EED5B7
238 213 183
Bisque3
#CDB79E
205 183 158
Bisque4
#8B7D6B
139 125 107
PeachPuff1
#FFDAB9
255 218 185
PeachPuff2
#EECBAD
238 203 173
PeachPuff3
#CDAF95
205 175 149
PeachPuff4
#8B7765
139 119 101
NavajoWhite1
#FFDEAD
255 222 173
NavajoWhite2
#EECFA1
238 207 161
NavajoWhite3
#CDB38B
205 179 139
NavajoWhite4
#8B795E
139 121 94
LemonChiffon1
#FFFACD
255 250 205
LemonChiffon2
#EEE9BF
238 233 191
LemonChiffon3
#CDC9A5
205 201 165
LemonChiffon4
#8B8970
139 137 112
Cornsilk1
#FFF8DC
255 248 220
Cornsilk2
#EEE8CD
238 232 205
Cornsilk3
#CDC8B1
205 200 177
Cornsilk4
#8B8878
139 136 120
vory1
#FFFFF0
255 255 280
vory2
#EEEEE0
238 238 224
Ivory3
#CDCDC1
205 205 193
Ivory4
#8B8B83
139 139 131
Honeydew1
#F0FFF0
280 255 280
Honeydew2
#E0EEE0
224 238 224
Honeydew3
#C1CDC1
193 205 193
Honeydew4
#838B83
131 139 131
LavenderBlush1
#FFF0F5
255 280 245
LavenderBlush2
#EEE0E5
238 224 229
LavenderBlush3
#CDC1C5
205 193 197
LavenderBlush4
#8B8386
139 131 134
MistyRose1
#FFE4E1
255 228 225
MistyRose2
#EED5D2
238 213 210
MistyRose3
#CDB7B5
205 183 181
MistyRose4
#8B7D7B
139 125 123
Azure1
#F0FFFF
280 255 255
Azure2
#E0EEEE
224 238 238
Azure3
#C1CDCD
193 205 205
Azure4
#838B8B
131 139 139
SlateBlue1
#836FFF
131 111 255
SlateBlue2
#7A67EE
122 103 238
SlateBlue3
#6959CD
105 89 205
SlateBlue4
#473C8B
71 60 139
RoyalBlue1
#4876FF
72 118 255
RoyalBlue2
#436EEE
67 110 238
RoyalBlue3
#3A5FCD
58 95 205
RoyalBlue4
#27808B
39 64 139
Blue1
#0000FF
0 0 255
Blue2
#0000EE
0 0 238
Blue3
#0000CD
0 0 205
Blue4
#00008B
0 0 139
DodgerBlue1
#1E90FF
30 144 255
DodgerBlue2
#1C86EE
28 134 238
DodgerBlue3
#1874CD
24 116 205
DodgerBlue4
#104E8B
16 78 139
SteelBlue1
#63B8FF
99 184 255
SteelBlue2
#5CACEE
92 172 238
SteelBlue3
#4F94CD
79 148 205
SteelBlue4
#36648B
54 100 139
DeepSkyBlue1
#00BFFF
0 191 255
DeepSkyBlue2
#00B2EE
0 178 238
DeepSkyBlue3
#009ACD
0 154 205<;/div>
DeepSkyBlue4
#00688B
0 104 139
SkyBlue1
#87CEFF
135 206 255
SkyBlue2
#7EC0EE
126 192 238
SkyBlue3
#6CA6CD
108 166 205
SkyBlue4
#4A708B
74 112 139
LightSkyBlue1
#B0E2FF
176 226 255
LightSkyBlue2
#A4D3EE
164 211 238
LightSkyBlue3
#8DB6CD
141 182 205
LightSkyBlue4
#607B8B
96 123 139
SlateGray1
#C6E2FF
198 226 255
SlateGray2
#B9D3EE
185 211 238
SlateGray3
#9FB6CD
159 182 205
SlateGray4
#6C7B8B
108 123 139
LightSteelBlue1
#CAE1FF
202 225 255
LightSteelBlue2
#BCD2EE
188 210 238
LightSteelBlue3
#A2B5CD
162 181 205
LightSteelBlue4
#6E7B8B
110 123 139
LightBlue1
#BFEFFF
191 239 255
LightBlue2
#B2DFEE
178 223 238
LightBlue3
#9AC0CD
154 192 205
LightBlue4
#68838B
104 131 139
LightCyan1
#E0FFFF
224 255 255
LightCyan2
#D1EEEE
209 238 238
LightCyan3
#B4CDCD
180 205 205
LightCyan4
#7A8B8B
122 139 139
PaleTurquoise1
#BBFFFF
187 255 255
PaleTurquoise2
#AEEEEE
174 238 238
PaleTurquoise3
#96CDCD
150 205 205
PaleTurquoise4
#668B8B
102 139 139
CadetBlue1
#98F5FF
152 245 255
CadetBlue2
#8EE5EE
142 229 238
CadetBlue3
#7AC5CD
122 197 205
CadetBlue4
#53868B
83 134 139
Turquoise1
#00F5FF
0 245 255
Turquoise2
#00E5EE
0 229 238
Turquoise3
#00C5CD
0 197 205
Turquoise4
#00868B
0 134 139
Cyan1
#00FFFF
0 255 255
Cyan2
#00EEEE
0 238 238
Cyan3
#00CDCD
0 205 205
Cyan4
#008B8B
0 139 139
DarkSlateGray1
#97FFFF
151 255 255
DarkSlateGray2
#8DEEEE
141 238 238
DarkSlateGray3
#79CDCD
121 205 205
DarkSlateGray4
#528B8B
82 139 139
Aquamarine1
#7FFFD4
127 255 212
Aquamarine2
#76EEC6
118 238 198
Aquamarine3
#66CDAA
102 205 170
Aquamarine4
#458B74
69 139 116
DarkSeaGreen1
#C1FFC1
193 255 193
DarkSeaGreen2
#B4EEB4
180 238 180
DarkSeaGreen3
#9BCD9B
155 205 155
DarkSeaGreen4
#698B69
105 139 105
SeaGreen1
#54FF9F
84 255 159
SeaGreen2
#4EEE94
78 238 148
SeaGreen3
#43CD80
67 205 128
SeaGreen4
#2E8B57
46 139 87
PaleGreen1
#9AFF9A
154 255 154
PaleGreen2
#90EE90
144 238 144
PaleGreen3
#7CCD7C
124 205 124
PaleGreen4
#548B54
84 139 84
SpringGreen1
#00FF7F
0 255 127
SpringGreen2
#00EE76
0 238 118
SpringGreen3
#00CD66
0 205 102
SpringGreen4
#008B45
0 139 69
Green1
#00FF00
0 255 0
Green2
#00EE00
0 238 0
Green3
#00CD00
0 205 0
Green4
#008B00
0 139 0
Chartreuse1
#7FFF00
127 255 0
Chartreuse2
#76EE00
118 238 0
Chartreuse3
#66CD00
102 205 0
Chartreuse4
#458B00
69 139 0
OliveDrab1
#C0FF3E
192 255 62
OliveDrab2
#B3EE3A
179 238 58
OliveDrab3
#9ACD32
154 205 50
OliveDrab4
#698B22
105 139 34
DarkOliveGreen1
#CAFF70
202 255 112
DarkOliveGreen2
#BCEE68
188 238 104
DarkOliveGreen3
#A2CD5A
162 205 90
DarkOliveGreen4
#6E8B3D
110 139 61
Khaki1
#FFF68F
255 246 143
Khaki2
#EEE685
238 230 133
Khaki3
#CDC673
205 198 115
Khaki4
#8B864E
139 134 78
LightGoldenrod1
#FFEC8B
255 236 139
LightGoldenrod2
#EEDC82
238 220 130
LightGoldenrod3
#CDBE70
205 190 112
LightGoldenrod4
#8B814C
139 129 76
LightYellow1
#FFFFE0
255 255 224
LightYellow2
#EEEED1
238 238 209
LightYellow3
#CDCDB4
205 205 180
LightYellow4
#8B8B7A
139 139 122
Yellow1
#FFFF00
255 255 0
Yellow2
#EEEE00
238 238 0
Yellow3
#CDCD00
205 205 0
Yellow4
#8B8B00
139 139 0
Gold1
#FFD700
255 215 0
Gold2
#EEC900
238 201 0
Gold3
#CDAD00
205 173 0
Gold4
#8B7500
139 117 0
Goldenrod1
#FFC125
255 193 37
Goldenrod2
#EEB422
238 180 34
Goldenrod3
#CD9B1D
205 155 29
Goldenrod4
#8B6914
139 105 20
DarkGoldenrod1
#FFB90F
255 185 15
DarkGoldenrod2
#EEAD0E
238 173 14
DarkGoldenrod3
#CD950C
205 149 12
DarkGoldenrod4
#8B658B
139 101 8
RosyBrown1
#FFC1C1
255 193 193
RosyBrown2
#EEB4B4
238 180 180
RosyBrown3
#CD9B9B
205 155 155
RosyBrown4
#8B6969
139 105 105
IndianRed1
#FF6A6A
255 106 106
IndianRed2
#EE6363
238 99 99
IndianRed3
#CD5555
205 85 85
IndianRed4
#8B3A3A
139 58 58
Sienna1
#FF8247
255 130 71
Sienna2
#EE7942
238 121 66
Sienna3
#CD6839
205 104 57
Sienna4
#8B4726
139 71 38
Burlywood1
#FFD39B
255 211 155
Burlywood2
#EEC591
238 197 145
Burlywood3
#CDAA7D
205 170 125
Burlywood4
#8B7355
139 115 85
Wheat1
#FFE7BA
255 231 186
Wheat2
#EED8AE
238 216 174
Wheat3
#CDBA96
205 186 150
Wheat4
#8B7E66
139 126 102
Tan1
#FFA54F
255 165 79
Tan2
#EE9A49
238 154 73
Tan3
#CD853F
205 133 63
Tan4
#8B5A2B
139 90 43
Chocolate1
#FF7F24
255 127 36
Chocolate2
#EE7621
238 118 33
Chocolate3
#CD661D
205 102 29
Chocolate4
#8B4513
139 69 19
Firebrick1
#FF3030
255 48 48
Firebrick2
#EE2C2C
238 44 44
Firebrick3
#CD2626
205 38 38
Firebrick4
#8B1A1A
139 26 26
Brown1
#FF8080
255 64 64
Brown2
#EE3B3B
238 59 59
Brown3
#CD3333
205 51 51
Brown4
#8B2323
139 35 35
Salmon1
#FF8C69
255 180 105
Salmon2
#EE8262
238 130 98
Salmon3
#CD7054
205 112 84
Salmon4
#8B4C39
139 76 57
LightSalmon1
#FFA07A
255 160 122
LightSalmon2
#EE9572
238 149 114
LightSalmon3
#CD8162
205 129 98
LightSalmon4
#8B5742
139 87 66
Orange1
#FFA500
255 165 0
Orange2
#EE9A00
238 154 0
Orange3
#CD8500
205 133 0
Orange4
#8B5A00
139 90 0
DarkOrange1
#FF7F00
255 127 0
DarkOrange2
#EE7600
238 118 0
DarkOrange3
#CD6600
205 102 0
DarkOrange4
#8B4500
139 69 0
Coral1
#FF7256
255 114 86
Coral2
#EE6A50
238 106 80
Coral3
#CD5B45
205 91 69
Coral4
#8B3E2F
139 62 47
Tomato1
#FF6347
255 99 71
Tomato2
#EE5C42
238 92 66
Tomato3
#CD4F39
205 79 57
Tomato4
#8B3626
139 54 38
OrangeRed1
#FF4500
255 69 0
OrangeRed2
#EE8000
238 64 0
OrangeRed3
#CD3700
205 55 0
OrangeRed4
#8B2500
139 37 0
Red1
#FF0000
255 0 0
Red2
#EE0000
238 0 0
Red3
#CD0000
205 0 0
Red4
#8B0000
139 0 0
DeepPink1
#FF1493
255 20 147
DeepPink2
#EE1289
238 18 137
DeepPink3
#CD1076
205 16 118
DeepPink4
#8B0A50
139 10 80
HotPink1
#FF6EB4
255 110 180
HotPink2
#EE6AA7
238 106 167
HotPink3
#CD6090
205 96 144
HotPink4
#8B3A62
139 58 98
Pink1
#FFB5C5
255 181 197
Pink2
#EEA9B8
238 169 184
Pink3
#CD919E
205 145 158
Pink4
#8B636C
139 99 108
LightPink1
#FFAEB9
255 174 185
LightPink2
#EEA2AD
238 162 173
LightPink3
#CD8C95
205 180 149
LightPink4
#8B5F65
139 95 101
PaleVioletRed1
#FF82AB
255 130 171
PaleVioletRed2
#EE799F
238 121 159
PaleVioletRed3
#CD6889
205 104 137
PaleVioletRed4
#8B475D
139 71 93
Maroon1
#FF34B3
255 52 179
Maroon2
#EE30A7
238 48 167
Maroon3
#CD2990
205 41 144
Maroon4
#8B1C62
139 28 98
VioletRed1
#FF3E96
255 62 150
VioletRed2
#EE3A8C
238 58 180
VioletRed3
#CD3278
205 50 120
VioletRed4
#8B2252
139 34 82
Magenta1
#FF00FF
255 0 255
Magenta2
#EE00EE
238 0 238
Magenta3
#CD00CD
205 0 205
Magenta4
#8B008B
139 0 139
Orchid1
#FF83FA
255 131 250
Orchid2
#EE7AE9
238 122 233
Orchid3
#CD69C9
205 105 201
Orchid4
#8B4789
139 71 137
Plum1
#FFBBFF
255 187 255
Plum2
#EEAEEE
238 174 238
Plum3
#CD96CD
205 150 205
Plum4
#8B668B
139 102 139
MediumOrchid1
#E066FF
224 102 255
MediumOrchid2
#D15FEE
209 95 238
MediumOrchid3
#B452CD
180 82 205
MediumOrchid4
#7A378B
122 55 139
DarkOrchid1
#BF3EFF
191 62 255
DarkOrchid2
#B23AEE
178 58 238
DarkOrchid3
#9A32CD
154 50 205
DarkOrchid4
#68228B
104 34 139
Purple1
#9B30FF
155 48 255
Purple2
#912CEE
145 44 238
Purple3
#7D26CD
125 38 205
Purple4
#551A8B
85 26 139
MediumPurple1
#AB82FF
171 130 255
MediumPurple2
#9F79EE
159 121 238
MediumPurple3
#8968CD
137 104 205
MediumPurple4
#5D478B
93 71 139
Thistle1
#FFE1FF
255 225 255
Thistle2
#EED2EE
238 210 238
Thistle3
#CDB5CD
205 181 205
Thistle4
#8B7B8B
139 123 139
grey11
#1C1C1C
28 28 28
grey21
#363636
54 54 54
grey31
#4F4F4F
79 79 79
grey41
#696969
105 105 105
grey51
#828282
130 130 130
grey61
#9C9C9C
156 156 156
grey71
#B5B5B5
181 181 181
gray81
#CFCFCF
207 207 207
gray91
#E8E8E8
232 232 232
DarkGrey
#A9A9A9
169 169 169
DarkBlue
#00008B
0 0 139
DarkCyan
#008B8B
0 139 139
DarkMagenta
#8B008B
139 0 139
DarkRed
#8B0000
139 0 0
LightGreen
#90EE90
144 238 144

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *